Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Lấy Nhân Mụn Ẩn Trước Khi Trị Mụn - Trị Sẹo Rỗ Cho Thùy Linh

Trị Mụn Cung Đình - Hang Oliver. Chuyên điều trị mụn tận gốc,cắt đấy sẹo rỗ và lăn kim,thay men da và điều trị sắc tố.