Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Lấy Nhân Mụn Ẩn Chi Chít Dưới Cằm - Bạn Vy

Trị Mụn Cung Đình - Hang Oliver. Chuyên điều trị mụn tận gốc,cắt đấy sẹo rỗ và lăn kim,thay men da và điều trị sắc tố.

Lăn Kim Tay Trị Mụn - Sẹo - Vết Thâm Cho Bạn Vinh

Trị Mụn Cung Đình - Hang Oliver. Chuyên điều trị mụn tận gốc,cắt đấy sẹo rỗ và lăn kim,thay men da và điều trị sắc tố.

Lăn Kim Máy Trị Mụn - Trị Sẹo Lần 2 Cho Bạn Vũ

Trị Mụn Cung Đình - Hang Oliver. Chuyên điều trị mụn tận gốc,cắt đấy sẹo rỗ và lăn kim,thay men da và điều trị sắc tố.