Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Thêm cái ảnh từ xưa.Giờ nhìn mềnh khác quá đi!

TRỊ MỤN CUNG ĐÌNH - HANG OLIVER
Trị Mụn Cung Đình - Hang Oliver. Chuyên điều trị mụn tận gốc,cắt đấy sẹo rỗ và lăn kim,thay men da và điều trị sắc tố