Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Trị mụn cung đình- Hang Oliver (Lăn kim làm đẹp cho chị Thanh- phần 2)

Chị Thanh sau khi điều trị mụn và sẹo tại Hang Oliver, đã quay lại để lăn kim làm đẹp lần 2.


Cảm ơn chị đã tin tưởng thương hiệu trị mụn Hang Oliver.